įirti

įirti
įi̇̀rti vksm. Įýriau váltį į ùžtakį.

.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • įirti — 2 įìrti intr. įplaukti: Valtis, laiva įìro į įtaką, į užtakį J. irti; atirti; įirti; nuirti; perirti; priirti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įirti — 3 įìrti, į̃iria, įyrė 1. tr. įplukdyti irkluojant: Valtį, laivą žmonės įyrė įtaką, į užtakį J. 2. refl. K įplaukti irkluojant: Įsiyrė vaikai pačian vidurin ežero Š. Kaip įsiyriau ajerynėn, tai niekaip negalėjau išsiirt Ds. 3. refl. po ilgesnio… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atirti — 2 atìrti intr. atplaukti irklais stumiantis: Trečias atìro juodu laivužiu JD819. Ma[n] besemiant vandenėlį, ir atyra juods laivelis JV1089. | refl.: Atsiìro jis nuo krašto su valtim, su luotu, su laivu, su paramu J. irti; atirti; įirti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atirti — 3 atìrti, àtiria, atyrė intr. atplaukti, irklais stumiantis; nuplaukti: Oi, ir atyrė jaunas bernelis juodamęje laively J.Jabl. | Prašė jį, idant atirtų maž nuog žemės DP287. | refl. K: Atsiir bernelis su marguoju luoteliu JD870. | Per tą laiką… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • irti — 3 ìrti, ìria, yrė 1. tr. varyti laivelį irklais, plukdyti: Valtį ìrti K. Irkit laivą (irkitės) čionai J.Jabl. Sesulę irsim, viešnelę irsim, margas skryneles pervožysim TDrIV13. Yrėjam liepė, kad irtų laivą nuo pakraščio BsPII300. 2. intr. DP78 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iširti — 3 išìrti, ìširia, išyrė 1. tr. išplukdyti irkluojant: Valtį išìrk į krantą Prn. 2. refl. K išplaukti irkluojant: Išsiirsiu iš tos salos I. Ji norinti su juo išsiirti į marias I.Simon. 3. refl. prk. išsimušti, išeiti: Priešakyje tada buvo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuirti — 2 nuìrti intr. nuplaukti irklais stumiantis: Jau jis nuìro į kitą kraštą upio, t. y. nuplaukė J. irti; atirti; įirti; nuirti; perirti; priirti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuirti — 3 nuìrti, nùiria, nuyrė tr. 1. nuvaryti irkluojant: Laivą pats turėjau nuirti Mš. 2. refl. K nuplaukti irkluojant: Nusyrėm tan šonan OG363. Jis, valtelę pasisamdęs, nusyrė upėmis į žemės vidurį Ns1857,5. Nusiirk gilyn, o užleiskit tinklus jūsų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parsiirti — 3 parsiìrti, parsìiria, parsiyrė K sugrįžti namo iriantis. irti; atirti; įirti; iširti; nuirti; parsiirti; perirti; prasiirti; priirti; suirti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perirti — 2 perirti intr. perplaukti irklais stumiantis: Periro jis per upę su plaustu, luotu, keltuvu, valtimi J. irti; atirti; įirti; nuirti; perirti; priirti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”